NOW-regeling en de werktijdverkorting

De mogelijkheid om werktijdverkorting aan  te vragen is stopgezet door de regering. Hiervoor in de plaats is de zogeheten NOW-regeling gekomen (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Ondernemers kunnen hierop een beroep doen wanneer er sprake is van ten minste 20% omzetverlies. Maximaal kan een ondernemer 90% van de loonsom terugkrijgen via het UWV. Het uitgangspunt van de NOW-regeling is dat zo min mogelijk werknemers hun baan verliezen en dat werkgevers gecompenseerd worden bij omzetverlies veroorzaakt door de coronacrisis. Maak je gebruik van de NOW-regeling dan is het niet toegestaan om werknemers te ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen. De regeling is per 1 maart ingegaan voor een periode van 3 maanden en kan mogelijk verlengd worden met nogmaals 3 maanden. Je kunt hiermee werkbehoud garanderen voor al je werknemers, ook oproep- en uitzendkrachten. Het salaris van de directeur-grootaandeelhouder valt niet onder de vergoede loonsom in de NOW-regeling.

De NOW-regeling is erop gericht het omzetverlies zo klein mogelijk te houden, er hoeft geen sprake te zijn van terugloop in werk. Wil je gebruik maken van deze regeling dan dien je deze aan te vragen bij het UWV. Bekijk hier alle informatie over de NOW-regeling.

Het dilemma rond vakantiedagen

Je kunt je medewerkers vragen hun vakantiedagen eerder op te nemen, echter kun je hen er niet toe dwingen. De opgebouwde vakantiedagen zijn van de werknemer en het is te allen tijde aan de werknemer om een verzoek voor opname hiervan in te dienen. Indien je al afspraken had gemaakt met jouw werknemers over bovenwettelijke vakantiedagen dan mogen deze blijven staan. Wanneer een medewerker al met instemming zijn vakantie heeft geboekt en hiervoor vakantiedagen heeft opgenomen, mogen deze niet zonder toestemming teruggenomen worden. Als werkgever kun je deze laten staan of in overleg (deels) terugdraaien.

Een goed alternatief in deze tijden van de coronacrisis kan zijn om je werknemers kortdurend zorgverlof te geven van maximaal 2 weken. In dat geval dient er minimaal 70% van het loon doorbetaald te worden. Ook kan een werknemer ervoor kiezen om langdurig zorgverlof op te nemen van maximaal 6 weken. Over deze periode ben je als ondernemer niet gebonden aan het uitbetalen van loon.

Mogelijkheid tot het inkorten van de reiskostenvergoeding

Indien je werknemers thuiswerken vanwege de Coronacrisis en daardoor geen kosten maken voor het reizen naar hun werkplek, hoef jij dus ook geen kosten te vergoeden. Mocht een werknemer een vast bedrag aan reiskostenvergoeding ontvangen dan kun je deze per direct stopzetten vanaf het moment dat de werknemer is gestart met thuiswerken.

Kritisch kijken naar openstaande vacatures

Vacatures die je uit hebt staan bij recruitmentbureaus en jobboards waarvan nu niet zeker is of je de nieuwe medewerker nu ook direct nodig hebt kun je on hold zetten. Je bespaart dan niet alleen op de kosten voor werving en selectie. Maar ook op uren die nodig zijn om een nieuwe collega in te werken en alles dat daarbij komt kijken.

Staat er een nieuwe collega op punt van beginnen, maar heb je die eigenlijk niet meer nodig vanwege werkvermindering door de coronacrisis. Dan kun je de overeenkomst stoppen per ingang van de proeftijd. Heb je de nieuwe collega wel al (deels) nodig dan kun je de nieuwe medewerker direct meenemen in de NOW-regeling. De overige uren die niet besteed worden aan werk kun je gebruiken ter ontwikkeling van de nieuwe medewerker middels online cursussen en trainingen.

Sluit de inrichting van de organisatie nog aan bij de markt?

Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van zowel consumenten als bedrijven veranderd. Het kan zijn dat een dienst of product dat eerder minder de focus had binnen je organisatie in deze nieuwe situatie juist populairder is geworden. Wellicht is het herstructureren van je organisatie nodig om je bedrijf aan te passen aan de nieuwe situatie. De Minister-President, Mark Rutte, heeft ons duidelijk gemaakt dat op korte termijn het leven zoals we het kenden voor de coronacrisis niet terug zal keren. Tevens biedt deze periode nieuwe kansen om nieuwe diensten of producten te lanceren die aansluiten op de huidige behoeften van je klanten.

De kans is groot dat je klanten meer thuis zijn, thuis werken, thuis laten bezorgen en andere activiteiten in, aan of om het huis doen. Probeer je organisatie, diensten, producten en communicatie hier zo veel mogelijk op af te stemmen.

Hoe om te gaan met ontslag van personeel

Biedt de¬†NOW-regeling¬†geen voldoende financi√ęle steun aan jouw onderneming en ben je genoodzaakt om personeel te moeten ontslaan om bedrijfseconomische redenen dan zijn dit de punten waarop je dient te letten.

Ingehuurd personeel zijn de eerste medewerkers waar je afscheid van¬† moet nemen, hieronder vallen onder andere zzp‚Äôers en uitzendkrachten. In veel gevallen kun je het dienstverband per direct be√ęindigen dan wel met ingang van de eerstvolgende week of maand.

Heb je geen ingehuurd personeel of is hun ontslag niet voldoende dan geldt de volgende volgorde van ontslag. Eerst de AOW-gerechtigden, daarna oproepkrachten en als laatst medewerkers met een tijdelijk contract die nog maximaal 26 weken duurt.

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Ben je van plan personeel te ontslaan met een vast dienstverband dan dien je het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare (‚Äúuitwisselbare‚ÄĚ) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden dan als eerste ontslagen. Lees meer over het afspiegelingsbeginsel en de daarbij behorende voorwaarden en bijzondere bepaling op de website van de¬†Rijksoverheid.

Bij het ontslaan van 20 personeelsleden of meer binnen 3 maanden is er sprake van collectief ontslag. Hiervoor gelden aanvullende regels, zoals het vooraf melden van ontslag bij het UWV en de vakbonden raadplegen. Hier vind je alle regels rondom de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO).

Loondoorbetaling tijdens de Coronacrisis

In beginsel ben je als ondernemer verplicht het loon van je personeel door te blijven betalen. Zorg er daarom voor dat er een veilige werkomgeving is voor alle medewerkers indien zij niet thuis de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Corona op de werkvloer

Medewerkers die niet thuis kunnen werken, zoals winkelpersoneel, met  symptomen van corona zoals verkoudheid of continu hoesten worden verzocht met  voorzorg naar huis gestuurd te worden. Is de medewerker daadwerkelijk ziek en daardoor arbeidsongeschikt dan heeft de medewerker recht op loondoorbetaling bij ziekte van 70% van het maximum dagloon. Is de medewerker niet ziek, maar op basis van de richtlijnen van het RIVM thuis dan heeft de medewerker recht op loondoorbetaling van 100% van het maximum dagloon. In dat geval biedt de NOW-regeling uitkomst.

Mag Corona-angst tot werkweigering leiden?

Heb je alle maatregelen getroffen die door het RIVM gesteld zijn om een veilige werkomgeving te cre√ęren en medewerkers willen niet komen werken uit angst dan hebben zij geen recht op loondoorbetaling. Angst is geen gegronde reden om werkzaamheden niet uit te voeren. Uiteraard kun je met medewerkers die angstig zijn in deze coronacrisis in gesprek gaan en eventueel andere (minder risicovolle) werkzaamheden aanbieden.

Vind alle richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM op hun website.

Naast onze lijst van maatregelen die jij kunt nemen als ondernemer heeft de overheid ook een pakket aan steunmaatregelen om ondernemers te ondersteunen. Lees hier uitgebreid over alle steunmaatregelen van de overheid waar je ook gebruik van kunt maken.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag, een opmerking of wil je advies?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons