Cijfers over branches van Nederland

De verschillen per regio zijn nu duidelijk, maar hoe zit dat bij de diverse branches in Nederland? Wat zijn qua grootte de sterkste branches in ons land? Uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt de zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) de grootste bedrijfstak, met 2,3 miljoen banen in 2020. De zorg is goed voor 1,7 miljoen banen en de handel voor 1,6 miljoen banen. In vergelijking met 2000 deed zich hierbij een forse verschuiving voor. De afgelopen twintig jaar is het belang van de industrie, maar ook de bouwnijverheid, financiële dienstverlening en de landbouw kleiner geworden.

Van de 17 grootste branches in Nederland werken er de minste Nederlanders in de verhuur en handel van onroerend goed, waterbedrijven en afvalbeheer en energievoorziening. De branche delfstoffenwinning sluit de lijst met werkgelegenheidsstructuur volgens het CBS af.

Populaire branches

De verschillen per regio en grootte van branches is duidelijk, maar hoe zit het met de werkgelegenheid? Afgelopen jaren zijn er veel arbeidsontwikkelingen geweest door constante economische veranderingen. De economie kromp eerst sterk door de kredietcrisis die in de zomer van 2007 begon, maar groeide daarna ook weer stap voor stap tot de sterke economie waar we nu in leven. Hierdoor ontstaat er steeds meer spanning op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat er meer bedrijven zijn die personeel zoeken, dan dat er werklozen zijn: er is meer aanbod van arbeid, dan vraag naar arbeid. Dit verschilt echter wel per branche. Door de digitalisering worden er steeds meer mensen gezocht voor beroepen in de ICT en techniek. Dit terwijl het aantal I(C)T’ers niet gestaag meegroeid. Dit probleem is ook herkenbaar in de zorg, de detailhandel en de bouw. Deze markten groeien namelijk continu, waardoor de werkgelegenheid toeneemt en het aantal vacatures blijft stijgen. Dit terwijl jongeren soms niet deze studierichting kiezen, waardoor er niet snel veel banen potentiële werknemers bijkomen. Wanneer je een bedrijf hebt in een van deze branches, is het goed om rekening te houden met veel concurrentie. Zorg dus dat je aantrekkelijk bent voor je doelgroep en je zet je bedrijf in de spotlight.

Hoe kom ik aan personeel?

Bevindt jouw bedrijf zich in een drukke regio, of is iedereen in jouw branche naarstig op zoek naar personeel? Dan kan het vinden van de juiste kandidaten een hele uitdaging zijn. Daarom nemen we je graag mee en delen we onze kennis op het gebied van personeel werven in een krappe arbeidsmarkt.

Wanneer er sprake is van spanning op de arbeidsmarkt, heb je vaak te maken met veel concurrentie. Hierbij is het dus van belang dat je jouw bedrijf zo aantrekkelijk en representatief mogelijk neerzet voor jouw toekomstige werknemers. Maar hoe zoek je personeel op de meest effectieve en efficiënte manier? Volg dan deze tips:

  • Laat duidelijk zien waar je als organisatie voor staat en wie je bent
  • Schrijf een aantrekkelijke vacaturetekst
  • Zorg dat jouw vacature bij de juiste mensen terechtkomt