Net als in talloze andere segmenten wordt ook in recruitment steeds scherper getarget. Dankzij data bereik je beter dan ooit je doelgroep. Dat geldt ook voor recruiters, die dankzij datagestuurde modellen eerder de juiste kandidaten vinden.

Dankzij data bereik

Datagestuurd werken is een trend die al jaren geleden werd ingezet maar de afgelopen tijd alleen maar is versneld. Organisaties zitten op groeiende bergen informatie, ook wel ‘big data’ genoemd, en daar willen zij iets mee. Vaak weet men echter niet hoe. Die data hebben zij verzameld door bijvoorbeeld transacties, klantcontacten, maar ook het monitoren van social media. Met alle gedigitaliseerde tools van nu, stapelt het aantal gegevens zich snel op. Omdat de sky de limit lijkt als je zoveel info bezit, was big data een tijdlang een hype. Die tijd is voorbij; in heel veel sectoren kan men niet meer zonder de inzet van veel data. Je moet alleen wel weten hóe je die data inzet.

Haal de juiste inzichten uit jouw data.

Al snel bleek dat veel data niet alleen een luxe is, maar ook een luxeprobleem. Want uit al die stapels gegevens moeten wel bruikbare inzichten worden gedistilleerd, anders blijft het dode data. Het idee is tenslotte om de learnings om te zetten in bijvoorbeeld sales, betere klantenservice en het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Een onderzoek van NewVantage Partners uit 2019 laat zien dat 72 procent van de ondervraagde chief data, analytics, of information officers bekenden dat hun organisaties nog steeds een ‘datacultuur’ moesten bedenken.

Dat is ook niet eenvoudig. Om de juiste inzichten uit data te halen zijn gespecialiseerde professionals nodig, mensen die de kluwen van gegevens kunnen ordenen en analyseren. En die moeten dan ook nog in begrijpelijke taal worden teruggekoppeld naar de bedrijfstop. Check alleen al de toename van vacatures voor data-analisten, de voorbije jaren.

Data is de nieuwe olie

Data is de afgelopen jaren ook wel de ‘nieuwe olie’ genoemd. Vorig jaar noemden topmensen in het bedrijfsleven de transitie naar ‘datagedreven’ nog één van de belangrijkste prioriteiten, aldus de Harvard Business Review. De waarde ervan wordt dagelijks onderstreept door een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld: Amazon. De techreus heeft z’n succes voor een groot deel te danken aan klantkennis. Op de data die voortkwam uit de vele zoekopdrachten, reviews en transacties, bouwde Amazon weer kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en voorspellende analytics. Ook hebben ze een compleet team dat zich richt op personalisatie en aanbevelingen.

Zo brengt het bedrijf steeds beter in kaart wat een klant waarschijnlijk gaat kopen én wanneer. Want Amazon snapt heel goed dat je een potentiële koper niet alleen de juiste aanbieding moet doen, maar dat je die aanbieding ook op het juiste moment doet. Al die data-investeringen betalen zich dik terug. Naar schatting 35 procent van Amazons verkopen vloeien voort uit de aanbevelingen die het klanten doet. Over het tweede kwartaal van dit jaar rapporteerde de webwinkel een omzetgroei van 40 procent, tot het duizelingwekkende bedrag van ruim 75 miljard euro.

Overgangsfase

Gezien de bewezen successen in andere segmenten, is het logisch dat ook recruitment steeds meer naar een datagestuurd model toegroeit om doelgroepen te bereiken waar ze zich bevinden, zoals we eerder rapporteerden. Dit brengt talloze voordelen met zich mee, zoals snellere en betere resultaten, kostenbesparing, effectiever je doelgroep bereiken, weten in welke kanalen die zich bevindt, en waar nodig de wervingscampagnes en uitingen vlot bijsturen en aanpassen.

Organisaties die datagestuurd gaan recruiten moeten daar wel tijd en geld voor uittrekken, maar diverse ontwikkelingen laten zien dat het de goede kant op gaat. Recruitment zit in een overgangsfase van het oude naar het nieuwe model: van post and pray naar predict and control. Voorheen werd vooral gewerkt vanuit de gedachte: we plaatsen een vacature en bidden dat de juiste kandidaten reageren. Dat hoeft niet langer. Met oplossingen als de Performance Booster kan veel beter worden voorspeld en gecontroleerd waar de juiste kandidaten zich bevinden zodat organisaties en recruiters eerder de juiste kandidaten vinden. Dit datagestuurd recruiten past bovendien in het huidige tijdsbeeld, waarin we opeens allerlei oplossingen ‘op afstand’ moeten zien te vinden, zelfs voor sollicitatiegesprekken.

Tegenstrijdig?

De noodzaak tot technologische verbeteringen in recruitment lijkt misschien tegenstrijdig in crisistijd. De vraag naar werk is momenteel in veel sectoren niet groter dan het aanbod, dus hebben werkgevers daar minder moeite om de vacatures te vullen. Maar er blijven segmenten waarin de krapte is gebleven.

Daarom ziet Dennis Van Allermeersch, directeur van DPG Recruitment, ook in de huidige markt genoeg redenen voor recruiters om steeds scherper targeten. “Er is nog steeds krapte op specifieke knelpuntberoepen zoals IT, zorg, en onderwijs. Een oplossing als de Performance Booster helpt om beter en gerichter relevante kandidaten te bereiken.” Het is een goed voorbeeld van hoe data, in combinatie met doelgroepen, de latente en actieve kandidaat kan bereiken op het juiste kanaal én op het juiste moment. Dat gebeurt in dit specifieke geval niet alleen via vacaturesites, maar ook met inzet van het displaynetwerk van DPG media en social media. Juist omdat er momenteel veel werkzoekenden zijn, gaat erom dat je niet met hagel schiet maar heel gericht.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag, een opmerking of wil je advies?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons